صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
113,442,456,128
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 14,926
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,074 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,705,886
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,600,325
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,600,325
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود