صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۷۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۶,۲۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۳,۰۶۹,۷۹۵,۸۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۹,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۴,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۴,۹۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۸۰۹,۱۹۷ ۱,۷۸۴,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۷۷ ۳۸۰ ۴۹,۷۰۹ ۱۱۳,۷۶۸ ۲۰۳,۰۶۹,۷۹۵,۸۸۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۷۷۹,۱۶۶ ۱,۷۵۵,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۷۷ ۰ ۴۹,۳۲۹ ۱۱۴,۱۴۸ ۲۰۰,۳۹۸,۰۴۱,۴۰۵
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۷۸۵,۶۴۸ ۱,۷۶۲,۱۲۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۷۷ ۰ ۴۹,۳۲۹ ۱۱۴,۱۴۸ ۲۰۱,۱۴۳,۱۸۳,۷۱۶
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۷۸۵,۷۱۲ ۱,۷۶۲,۱۹۰ ۰ ۷ ۱۶۲,۴۷۷ ۱۰۰ ۴۹,۳۲۹ ۱۱۴,۱۴۸ ۲۰۱,۱۵۰,۴۹۲,۸۸۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۷۸۵,۷۵۵ ۱,۷۶۲,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۷۰ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۲۴۱ ۲۰۱,۳۲۱,۵۳۴,۶۵۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۷۴۸,۶۳۵ ۱,۷۲۵,۶۵۷ ۰ ۲۲ ۱۶۲,۴۷۰ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۲۴۱ ۱۹۷,۱۴۰,۸۱۸,۲۴۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۷۴۸,۶۹۷ ۱,۷۲۵,۷۱۵ ۰ ۱۶ ۱۶۲,۴۴۸ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۲۱۹ ۱۹۷,۱۰۹,۴۳۷,۷۵۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۷۷۵,۸۶۷ ۱,۷۵۲,۴۹۷ ۰ ۲۰ ۱۶۲,۴۳۲ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۲۰۳ ۲۰۰,۱۴۰,۳۸۶,۵۸۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۷۸۶,۴۶۵ ۱,۷۶۲,۹۲۵ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۱۲ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۱۸۳ ۲۰۱,۲۹۶,۰۲۹,۷۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۷۷۷,۰۴۴ ۱,۷۵۳,۶۳۷ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۱۲ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۱۸۳ ۲۰۰,۲۳۵,۵۰۹,۱۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۷۷۷,۱۰۷ ۱,۷۵۳,۷۰۰ ۰ ۲۱ ۱۶۲,۴۱۲ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۱۸۳ ۲۰۰,۲۴۲,۷۳۸,۱۸۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۷۷۷,۱۷۱ ۱,۷۵۳,۷۵۹ ۰ ۱۰۰ ۱۶۲,۳۹۱ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۱۶۲ ۲۰۰,۲۱۲,۶۵۰,۱۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۷۶۳,۲۹۵ ۱,۷۴۰,۷۰۷ ۰ ۳۴۷ ۱۶۲,۲۹۱ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۴,۰۶۲ ۱۹۸,۵۴۸,۵۲۷,۴۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۷۶۳,۴۵۵ ۱,۷۴۰,۸۱۳ ۰ ۸۸ ۱۶۱,۹۴۴ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۷۱۵ ۱۹۷,۹۵۶,۴۹۸,۶۹۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۷۱۸,۸۸۰ ۱,۶۹۸,۰۹۲ ۰ ۰ ۱۶۱,۸۵۶ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۶۲۷ ۱۹۲,۹۴۹,۱۲۲,۶۱۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۷۱۵,۱۳۳ ۱,۶۹۴,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۶۱,۸۵۶ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۶۲۷ ۱۹۲,۵۲۸,۴۸۵,۱۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۷۲۲,۹۴۷ ۱,۷۰۲,۱۱۰ ۰ ۰ ۱۶۱,۸۵۶ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۶۲۷ ۱۹۳,۴۰۵,۶۲۵,۶۶۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۱,۷۰۲,۱۶۳ ۰ ۰ ۱۶۱,۸۵۶ ۰ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۶۲۷ ۱۹۳,۴۱۱,۶۹۸,۳۶۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۷۲۳,۰۵۴ ۱,۷۰۲,۲۱۷ ۰ ۳ ۱۶۱,۸۵۶ ۵ ۴۹,۲۲۹ ۱۱۳,۶۲۷ ۱۹۳,۴۱۷,۷۷۷,۰۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱,۷۲۳,۱۰۶ ۱,۷۰۲,۲۷۰ ۰ ۵۹ ۱۶۱,۸۵۳ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۶۲۹ ۱۹۳,۴۲۷,۲۰۳,۶۷۳