صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۴۴۲,۰۴۴,۴۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۷۸,۸۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۷,۵۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۷,۵۳۱
تاریخ انتشار
1398/04/29
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۰,۳۷۸,۸۰۵ ۱۰,۲۴۷,۵۳۱ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۹۹,۴۴۲,۰۴۴,۴۶۴
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۰,۴۰۶,۲۴۵ ۱۰,۲۷۴,۵۸۲ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۹۹,۷۰۴,۵۳۹,۸۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۰,۴۰۶,۵۳۷ ۱۰,۲۷۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۹۹,۷۰۷,۳۷۰,۱۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۰,۴۰۶,۸۲۹ ۱۰,۲۷۵,۱۶۵ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۹۹,۷۱۰,۲۰۴,۸۰۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰,۴۱۹,۰۴۲ ۱۰,۲۸۶,۶۲۱ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۹۹,۸۲۱,۳۶۷,۱۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۰,۶۹۱,۶۴۵ ۱۰,۵۶۵,۱۶۶ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۲,۵۲۴,۳۷۲,۰۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰,۷۱۶,۱۷۱ ۱۰,۵۸۷,۳۲۱ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۲,۷۳۹,۳۶۵,۰۹۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰,۶۴۳,۴۴۳ ۱۰,۵۱۹,۸۶۹ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۲,۰۸۴,۸۰۶,۶۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۰,۶۰۶,۰۶۶ ۱۰,۴۸۵,۳۲۲ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۷۴۹,۵۶۱,۹۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰,۶۰۶,۳۸۹ ۱۰,۴۸۵,۶۴۵ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۷۵۲,۶۹۴,۶۹۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰,۶۰۶,۷۱۲ ۱۰,۴۸۵,۹۶۸ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۷۵۵,۸۳۱,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۵۴۹,۵۰۷ ۱۰,۴۳۰,۵۹۰ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۲۱۸,۴۴۶,۱۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰,۶۵۶,۷۷۸ ۱۰,۵۳۷,۳۰۰ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۲,۲۵۳,۹۵۵,۹۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۰,۵۹۱,۱۲۴ ۱۰,۴۷۹,۰۵۵ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۶۸۸,۷۴۶,۳۵۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۰,۵۳۴,۱۳۵ ۱۰,۴۲۳,۷۱۷ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۱۵۱,۷۵۴,۳۱۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰,۵۶۲,۳۵۰ ۱۰,۴۵۴,۳۲۸ ۰ ۰ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۴۴۸,۷۹۶,۸۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۰,۵۶۲,۶۲۶ ۱۰,۴۵۴,۶۰۳ ۰ ۹ ۵۵,۱۲۵ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۷۰۴ ۱۰۱,۴۵۱,۴۷۱,۸۰۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۰,۵۶۲,۹۰۲ ۱۰,۴۵۴,۷۷۹ ۰ ۲,۵۶۲ ۵۵,۱۱۶ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۹,۶۹۵ ۱۰۱,۳۵۹,۰۸۴,۰۰۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۰,۵۳۴,۷۱۲ ۱۰,۴۰۳,۴۵۱ ۰ ۱,۱۴۰ ۵۲,۵۵۴ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۷,۱۳۳ ۷۴,۲۰۷,۸۱۷,۶۳۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۰,۵۲۴,۸۷۵ ۱۰,۳۸۰,۹۲۰ ۰ ۵۰ ۵۱,۴۱۴ ۰ ۴۶,۴۲۱ ۵,۹۹۳ ۶۲,۲۱۲,۸۵۳,۸۸۲