صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۴۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۳,۵۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۸,۳۱۳,۱۲۳,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۷۱۱,۸۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۷۹,۱۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۷۹,۱۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۴,۷۱۱,۸۸۲ ۴,۶۷۹,۱۳۲ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۷۰۸ ۱۳۶,۴۱۷ ۶۳۸,۳۱۳,۱۲۳,۴۵۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۴,۵۹۴,۵۳۱ ۴,۵۶۳,۵۴۶ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۷۰۸ ۱۳۶,۴۱۷ ۶۲۲,۵۴۵,۲۸۰,۷۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۴,۴۶۸,۰۴۷ ۴,۴۳۸,۱۸۳ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۷۰۸ ۱۳۶,۴۱۷ ۶۰۵,۴۴۳,۶۵۵,۳۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۴,۴۶۸,۲۷۱ ۴,۴۳۸,۴۰۷ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۷۰۸ ۱۳۶,۴۱۷ ۶۰۵,۴۷۴,۱۳۷,۳۲۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۴,۴۶۸,۴۹۴ ۴,۴۳۸,۶۳۰ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۱۳ ۱۶۸,۷۰۸ ۱۳۶,۴۱۷ ۶۰۵,۵۰۴,۶۲۶,۱۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۴,۳۷۶,۲۹۵ ۴,۳۴۷,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۴۱ ۱۶۸,۶۹۵ ۱۳۶,۴۳۰ ۵۹۳,۰۸۳,۰۷۳,۰۵۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۴,۳۹۵,۵۶۱ ۴,۳۶۵,۵۵۵ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۷ ۱۶۸,۶۵۴ ۱۳۶,۴۷۱ ۵۹۵,۷۷۱,۶۹۹,۱۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۴,۳۴۲,۰۶۸ ۴,۳۱۲,۹۷۷ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۴۷۸ ۵۸۸,۶۲۶,۴۷۳,۱۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۴,۳۵۵,۸۱۵ ۴,۳۲۶,۲۳۴ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۴۷۸ ۵۹۰,۴۳۵,۷۸۶,۵۶۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۴,۳۳۰,۰۵۴ ۴,۳۰۱,۱۵۰ ۰ ۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۴۷۸ ۵۸۷,۰۱۲,۲۹۵,۹۰۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰,۲۷۰ ۴,۳۰۱,۳۶۵ ۰ ۲۳۰ ۳۰۴,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۴۷۸ ۵۸۷,۰۴۱,۶۷۷,۸۴۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۴,۳۳۰,۴۸۵ ۴,۳۰۱,۵۳۱ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۲۴۸ ۵۸۶,۰۷۵,۰۵۱,۸۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۴,۲۷۵,۳۵۳ ۴,۲۴۶,۲۴۲ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۳ ۱۶۸,۶۴۷ ۱۳۶,۲۴۸ ۵۷۸,۵۴۲,۰۱۷,۱۱۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۴,۱۸۴,۶۷۳ ۴,۱۵۶,۴۶۲ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۴ ۱۳۶,۲۵۱ ۵۶۶,۳۲۲,۰۸۵,۲۸۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۴,۱۵۴,۱۸۳ ۴,۱۲۵,۷۱۷ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۴ ۱۳۶,۲۵۱ ۵۶۲,۱۳۳,۰۴۳,۹۷۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴,۱۰۸,۲۵۸ ۴,۰۸۰,۴۰۳ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۴ ۱۳۶,۲۵۱ ۵۵۵,۹۵۸,۹۸۲,۸۸۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۳,۹۹۷,۴۰۸ ۳,۹۶۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۰ ۱۶۸,۶۴۴ ۱۳۶,۲۵۱ ۵۴۰,۸۷۸,۲۵۷,۰۸۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳,۹۹۷,۶۱۳ ۳,۹۶۹,۹۲۴ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۱۲۸ ۱۶۸,۶۴۴ ۱۳۶,۲۵۱ ۵۴۰,۹۰۶,۱۷۹,۴۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۳,۹۹۷,۷۹۲ ۳,۹۷۰,۱۲۹ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۱۱۵ ۱۶۸,۵۱۶ ۱۳۶,۳۷۹ ۵۴۱,۴۴۲,۲۸۶,۶۱۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۳,۹۷۲,۰۰۹ ۳,۹۴۴,۴۰۸ ۰ ۰ ۳۰۳,۸۹۵ ۳۶۲ ۱۶۸,۴۰۱ ۱۳۶,۴۹۴ ۵۳۸,۳۸۸,۰۳۵,۳۸۹