صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تغییر مدیر صندوق و افزودن ماده ۶۵ به اساسنامه و تغییر ماده ۶۵ به ۶۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ اصلاح بند د ماده ۲۲ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه