لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده- اصلاحیه) در کدال و پرتال صندوق 1397/01/20
2 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/08
3 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 1396/11/28
4 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/28
5 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1396/11/17
6 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق 1396/11/01
7 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1396/08/13
8 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما 1396/05/23
9 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396 1396/05/09
10 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق 1396/05/04
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
سایز صفحه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi