صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به 1397/09/30 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
32 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1398 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
33 تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97/09/30 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
34 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
35 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
36 انتشار گزارش افشای پرتفوی ماه های منتهی به 30 مهر صندوق در تارنما و کدال ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
37 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
38 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
39 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 خرداد 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
40 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
سایز صفحه