صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 95/12/30 در سامانه کدال ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
62 برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
63 ثبت مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
64 انتشار گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 950930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
65 انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 در سامانه کدال ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
66 تایید آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
67 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
68 گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
69 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
70 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
سایز صفحه