صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
62 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
63 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
64 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
65 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال) ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
66 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
67 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
68 بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
69 تغییرات هزینه های صندوق طی مصوبه محمع مورخه 94/12/24 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
70 ارسال صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۰۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
سایز صفحه