صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
72 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
73 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
74 تغییر آدرس دفتر مرکزی صندق ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
75 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
76 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
77 مدیر صندوق بانک اقتصاد نوین عنوان کرد: ورود بازار سرمایه به روند صعودی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
78 مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
79 متن مصاحبه آقای ارشاد کوششی مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک اقتصاد نوین با خبر گزاری بورس نیوز ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
80 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
سایز صفحه