صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
72 بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
73 تغییرات هزینه های صندوق طی مصوبه محمع مورخه 94/12/24 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
74 ارسال صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۰۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
75 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
76 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
77 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
78 تغییر آدرس دفتر مرکزی صندق ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
79 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
80 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
سایز صفحه