صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
72 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال) ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
73 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
74 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
75 بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
76 تغییرات هزینه های صندوق طی مصوبه محمع مورخه 94/12/24 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
77 ارسال صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده مربوط به دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/031 ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
78 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
79 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
80 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17 ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
سایز صفحه