صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
81 تغییر آدرس دفتر مرکزی صندق ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
82 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
83 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
84 مدیر صندوق بانک اقتصاد نوین عنوان کرد: ورود بازار سرمایه به روند صعودی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
85 مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
86 متن مصاحبه آقای ارشاد کوششی مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک اقتصاد نوین با خبر گزاری بورس نیوز ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
87 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
88 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
89 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
90 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
سایز صفحه