ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,225 86.97 58,054 85.72 36,125 87.19 33,600 84.89
اوراق 1,985 4.9 902 1.33 721 1.74 1,037 2.62
وجه نقد 938 2.31 1,947 2.87 185 0.44 828 2.09
سایر دارایی ها 2,298 5.67 6,856 10.12 4,417 10.66 4,111 10.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,260 32.74 31,681 46.78 24,474 59.07 22,334 56.43
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi