صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸۹,۲۱۹ ۸۹.۳۹ % ۹,۸۹۸ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۵۱۴ ۴.۵ % ۳,۰۳۹ ۱.۴۴ % ۹۵,۶۵۱ ۴۵.۱۹ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۸۴,۴۸۳ ۸۸.۷۹ % ۹,۹۰۰ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۱ ۴.۹۸ % ۳,۰۳۵ ۱.۴۶ % ۹۲,۲۳۲ ۴۴.۳۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۸۴,۱۲۳ ۸۸.۷۸ % ۹,۸۸۳ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۱ ۴.۹۹ % ۳,۰۳۱ ۱.۴۶ % ۹۲,۱۳۷ ۴۴.۴۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۸۴,۱۲۳ ۸۸.۷۸ % ۹,۸۸۳ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۱ ۴.۹۹ % ۳,۰۲۶ ۱.۴۶ % ۹۲,۱۳۷ ۴۴.۴۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۸۴,۱۲۳ ۸۸.۷۹ % ۹,۸۸۳ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۱ ۴.۹۹ % ۳,۰۲۲ ۱.۴۶ % ۹۲,۱۳۷ ۴۴.۴۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۷۹,۹۹۵ ۸۸.۵۸ % ۹,۸۲۲ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۴ ۵.۱ % ۳,۰۱۸ ۱.۴۹ % ۹۰,۴۲۲ ۴۴.۵ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۷۹,۹۹۵ ۸۸.۵۹ % ۹,۸۲۲ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۴ ۵.۱ % ۳,۰۱۴ ۱.۴۸ % ۹۰,۴۲۲ ۴۴.۵ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸۳,۰۲۴ ۸۸.۷۵ % ۹,۸۳۴ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۴۱ ۵.۰۱ % ۳,۰۱۹ ۱.۴۶ % ۹۲,۷۹۲ ۴۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸۴,۳۱۷ ۸۸.۸۹ % ۹,۸۳۸ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۹۱ ۴.۹۱ % ۳,۰۱۴ ۱.۴۵ % ۹۳,۶۵۷ ۴۵.۱۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۸۳,۲۷۰ ۸۸.۸۳ % ۹,۸۸۲ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۱ ۴.۹۲ % ۳,۰۱۰ ۱.۴۶ % ۹۴,۰۰۳ ۴۵.۵۶ %