صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۶۷ ۲.۳۳ ۴۲,۳۷۰.۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۳۷) ۰.۶۳ (۷۴.۲) ۹۰۲.۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۱۲ ۲.۶۷ ۲۱۱,۹۹۴.۸۴ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۵۳) (۱.۶۴) (۹۹.۶۴) (۹۹.۷۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۵۹) ۰.۳۹ (۸۸.۵۳) ۳۱۷.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۵۳ ۱.۵۶ ۵۸۷.۶۴ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۷۵ ۱.۲۹ ۱,۴۲۸.۰۸ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰.۳ (۲.۲) ۱۹۸.۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۵۲ ۲.۴۹ ۸۶۸,۲۲۱.۲۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۲۲ ۰.۴۸ ۱۲۱.۸ ۴۶۷.۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۵) (۰.۲۲) (۸۰.۹۷) (۵۵.۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۷۹ ۱.۵۴ ۶۵,۳۴۷.۴۷ ۲۶,۲۰۰.۴