صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۸۴) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۲.۴) (۱.۵۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۱۶) ۰.۷ (۴۳.۵۱) ۱,۱۶۵.۴۲
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۸۵ ۲.۷۶ ۸۰,۲۸۳.۲۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۹۷) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۵۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۲۵) (۰.۳۷) (۹۹) (۷۴.۱۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۶۷) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۵۱ ۰.۴۳ ۵۴۱.۹۳ ۳۸۲.۸۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴.۰۵ ۲.۲۶ ۱.۹۵E+۰۸ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۳۱ ۴.۳۲ ۱.۴۶E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰