صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۳۳ ۲.۶۳ ۴۴۰,۸۴۰.۲۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۲۱ ۰.۸۹ ۱۱۴.۷۶ ۲,۴۵۹.۳۹
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۲,۴۰۰.۲۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۱ ۴.۳۶ ۱۲۱,۵۴۴,۹۶۹.۰۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۷۶ ۴.۴ ۶۹,۹۶۰,۳۳۹.۷۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۵۷ ۱.۷ ۲۹,۳۰۲.۳۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۳۵) (۱.۴) (۹۹.۳) (۹۹.۴۲)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۶۸) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۲۹) (۰.۴۱) (۹۹.۱۳) (۷۷.۹۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۹۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۲۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۲۷ ۱.۸۸ ۹,۹۹۹.۵۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۳۹ ۳۳.۲۷ ۳۱۴.۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۴۴ ۱.۵۷ ۱۸,۵۸۷.۱۶ ۲۹,۷۴۷.۸۸