صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۶۳ ۲.۴۶ ۴۴,۵۲۹,۸۸۶.۲۹ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۱۵ ۲.۱۶ ۸,۳۷۵,۴۴۵.۱۵ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۷ ۲.۴۸ ۵۸,۳۰۲,۴۱۹.۶۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۸ (۰.۸۳) ۱,۷۵۹.۲۷ (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴ ۲.۰۸ ۱۶۷,۷۲۹,۰۷۶.۲۲ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۰۳) (۰.۷۲) (۹۷.۷) (۹۲.۸۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲۴۴,۸۵۲.۳۳ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۱۹) (۱.۶۶) (۵۰.۵۹) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۹۵) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۷۴ ۰.۰۷ ۱,۳۷۵.۵۲ ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۹۵) (۲.۷۲) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)