صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳۲ (۱۰۰) ۱۱,۸۵۶.۵۱ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۸۶ ۰.۵۳ ۲,۱۳۷.۱ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۷۵ ۰.۱۹ ۱,۴۱۵.۴۶ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۱.۲۵) ۰.۴۸ (۹۸.۹۹) ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۶۸ ۱.۳ ۱,۰۹۸.۵۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۳۲ ۱.۰۸ ۲۱۶.۲۶ ۴,۹۲۴.۳۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ ۰.۵۱ ۳۵۲.۷۶ ۵۴۵.۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۶ ۰.۳۸ ۷۹۴.۶۵ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۸۵ ۰.۸۸ ۲,۱۱۹.۵ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۱) ۰.۰۵ (۳۰.۵۷) ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۵۸) ۰.۲۱ (۸۸) ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۶۱ ۰.۱ ۸۳۲.۵۲ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲.۳۶ ۰.۶۵ ۴۹۷,۳۷۱.۷۳ ۹۵۷.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۸ ۰.۱۳ ۲۹۳.۴۶ ۵۹.۲۲