صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۱۴) (۶۱.۸) (۴۰.۷)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۱۱) ۰.۲۱ (۳۳.۴۲) ۱۱۶.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۶۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۱۱) (۵۳.۴۵) (۳۲.۶۳)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۴ ۱.۱۹ ۹۳۰.۷۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۲۳۲.۲۲ ۳۱۹.۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۵۹۰.۸۳ ۲۷۶.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۰۱) (۰.۲۲) (۹۷.۵۶) (۵۴.۴۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۵۶ ۱.۱۴ ۶۵۶.۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۵۹۰.۷۵ ۳۴۲.۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۲۹) (۱.۴۱) (۶۵.۷۱) (۹۹.۴۳)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۹ ۰.۲۷ ۵۰۲.۷۸ ۱۶۶.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۰.۶۴ ۴۴۷.۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۶۴) ۰ (۹۰.۵۱) ۰