صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۸۸ ۱.۳۶ ۲,۳۸۳.۶۱ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸ ۱.۳۱ ۱,۷۰۰.۸۵ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۱۴) (۶۱.۸) (۴۰.۷)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۱۱) ۰.۲۱ (۳۳.۴۲) ۱۱۶.۷
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۶۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۱۱) (۵۳.۴۵) (۳۲.۶۵)
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۴ ۱.۱۹ ۹۳۰.۷۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۲۳۲.۲۲ ۳۱۹.۷۴
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۵۹۰.۸۳ ۲۷۶.۹۲
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۰۱) (۰.۲۲) (۹۷.۵۶) (۵۴.۴۴)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۵۶ ۱.۱۴ ۶۵۶.۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۵۹۰.۷۵ ۳۴۲.۱۶
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۲۹) (۱.۴۱) (۶۵.۷۱) (۹۹.۴۳)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۹ ۰.۲۷ ۵۰۲.۷۸ ۱۶۶.۶۸