صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۹۶ ۰.۲۲ ۳,۱۷۳.۰۹ ۱۱۹.۴۸
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۵۱) (۱.۳۹) (۹۹.۶۱) (۹۹.۳۹)
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۸۶ ۳۱.۳۳
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۲) (۰.۳) (۸۹.۵۴) (۶۶.۶۹)
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۹۷ ۱.۲۱ ۱۲۴,۷۲۴.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۵ ۰.۸۳ ۴,۴۷۸.۹۷ ۱,۹۴۶.۷
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۲۱ (۰.۷۷) ۱۱۶.۴۲ (۹۴.۰۷)
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۵۴ (۰.۸۱) ۶۱۹.۲۱ (۹۴.۹۲)
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۱ ۲.۰۳ ۱۹۴,۲۱۲.۰۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۴۲) ۰.۲۶ (۷۸.۱۹) ۱۵۷.۴۹
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۶۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)