صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۵۵) ۰.۲۱ (۸۶.۵) ۱۱۸.۲۱
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۲) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۸۲) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۸) ۱.۲۸ (۲۴.۵۳) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۳۱ ۲.۸۸ ۴۲۱,۰۴۹.۴۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۶۳) (۰.۴۵) (۸۹.۹۴) (۸۰.۸۵)
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۱) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۴۴) ۰.۲۲ (۸۰.۳۷) ۱۲۲.۲۵
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۶۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۳ ۰.۳۶ ۲۰۲.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۱۷) ۱.۴۲
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۵۳.۳۸ ۳۸۰.۰۶
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳۹ ۲.۰۳ ۵۵۷,۰۲۷.۷۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱