صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۸۸ ۱.۱۹ ۲,۳۴۹.۴۲ ۷,۲۹۷.۱۳
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۱.۰۹) ۰.۱۵ (۹۸.۲) ۷۴.۰۳
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۳۳) ۰.۲ (۷۰.۱۲) ۱۰۷.۱۲
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۲.۲۳ ۱.۲۹ ۳۱۳,۸۷۷.۵۹ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۱۹ (۰.۰۴) ۱۰۱.۹۷ (۱۴.۱۹)
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۲.۱۲ ۱.۰۹ ۲۱۳,۷۴۴.۶۸ ۵,۰۵۸.۶
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۸۵ ۰.۹۷ ۲,۱۱۰.۹۲ ۳,۲۸۷.۰۴
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۷۵) (۰.۹۳) (۹۹.۸۴) (۹۶.۷)
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱ ۰.۵۵ ۵,۳۸۳.۱۳ ۶۳۴.۵۳
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۳۳ ۲.۶۱ ۴۳۹,۹۱۵.۷۴ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۷۶ ۱.۵۲ ۵۷,۹۸۷.۶۶ ۲۴,۶۱۰.۸