صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۵۲) (۰.۹۶) (۸۴.۸۲) (۹۷.۰۱)
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱.۵۵ (۰.۴۳) ۲۷,۰۴۳.۵۳ (۷۸.۸۸)
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۴۲ (۰.۰۲) ۳۵۹.۵ (۸.۷۲)
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۱۸ ۱.۷۳ ۷,۰۶۰.۸۲ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۶۵ ۰.۳۵ ۹۴۶.۳۵ ۲۵۶.۹۲
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۸۸ ۱.۱۹ ۲,۳۴۹.۴۲ ۷,۲۹۷.۱۳
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۱.۰۹) ۰.۱۵ (۹۸.۲) ۷۴.۰۳
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۳۳) ۰.۲ (۷۰.۱۲) ۱۰۷.۱۲
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۲.۲۳ ۱.۲۹ ۳۱۳,۸۷۷.۵۹ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۱۹ (۰.۰۴) ۱۰۱.۹۷ (۱۴.۱۹)
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۲.۱۲ ۱.۰۹ ۲۱۳,۷۴۴.۶۸ ۵,۰۵۸.۶
۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۸۵ ۰.۹۷ ۲,۱۱۰.۹۲ ۳,۲۸۷.۰۴