صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۱,۰۵۱.۴۸ ۱,۲۸۷.۰۵
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۲۳ ۱.۵۲ ۸,۵۴۶.۴۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۲۹ ۱.۶۱ ۱۰,۶۲۶.۱۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۴.۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۴) (۱.۰۷) (۹۸.۴۵) (۹۸.۰۱)
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۰.۶۶) ۰.۷ (۹۱.۱) ۱,۱۵۴.۱۸
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۷۸ ۱.۹۶ ۱,۵۹۱.۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۳۷) ۰.۰۷ (۷۳.۷) ۳۰.۸۱
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۰۹ ۱.۳۱ ۵,۱۰۷.۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳.۱۱ ۲.۱ ۷.۱۶E+۰۶ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۸۷) (۰.۲۸) (۹۵.۹۴) (۶۴.۲۹)
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲.۲۱ ۱.۴۵ ۲۹۲,۶۸۶.۹۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۱۷) ۰
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۸۹ ۱.۲۱ ۹۱,۶۹۰.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸