صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۴۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۳۸۴۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۳۸۴۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۳۸۴۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۳۸۴۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۳۸۴۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۳۸۴۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۳۸۴۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۳۸۴۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۳۸۵۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰.۳۳ ۰.۰۲ ۲۳۲.۴۵ ۹.۴۵
۳۸۵۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (۰.۱۷) ۰ (۴۷.۰۴) ۰
۳۸۵۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۰.۱۱ (۰.۱۲) ۴۷.۰۷ (۳۶.۳۱)
۳۸۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۰.۵۱ ۰.۸۷ ۵۳۳.۱۱ ۲,۲۸۶.۶۱
۳۸۵۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ (۰.۴۲) (۰.۰۵) (۷۸.۳۱) (۱۶.۸۷)
۳۸۵۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۶) ۰
۳۸۵۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۱) ۰
۳۸۵۷ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۰.۱۶ ۱.۱۳ ۷۹.۱۸ ۶,۰۳۶.۷۱
۳۸۵۸ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۱.۴۷ ۰ ۲۰,۷۸۸.۵ ۰
۳۸۵۹ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ۰.۲۳ ۰.۴۸ ۱۲۸.۷۲ ۴۶۵.۸۴
۳۸۶۰ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ (۰.۱۷) ۰.۲۳ (۴۶.۷۴) ۱۲۷.۸۲