صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۲.۵) (۱.۴۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۵۷)
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۲۹) (۰.۰۷) (۶۵.۸۲) (۲۱.۹۴)
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۱۵) ۰.۱۴ (۴۲.۶۷) ۶۸.۴۹
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۴۲ ۰.۸۹ ۱۷,۱۶۴.۷ ۲,۴۵۷.۰۷
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱.۱۱ ۰.۳۸ ۵,۵۴۸.۲۹ ۲۹۸.۵
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۲) (۱) (۹۹.۴۶) (۹۷.۴۶)
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۷۲ ۰.۱۷ ۱,۲۹۶.۴۲ ۸۷.۳۲
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۹۶ ۰.۲۲ ۳,۱۷۳.۰۹ ۱۱۹.۴۸
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۵۱) (۱.۳۹) (۹۹.۶۱) (۹۹.۳۹)
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۸۶ ۳۱.۳۳
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۲) (۰.۳) (۸۹.۵۴) (۶۶.۶۹)
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۹۷ ۱.۲۱ ۱۲۴,۷۲۴.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰