صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۹۸) (۰.۸۷) (۹۷.۲۲) (۹۵.۹۵)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۱.۱۸) (۲.۳۱) (۹۸.۶۸) (۹۹.۹۸)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۱۵) (۲.۴۷) (۹۸.۵۳) (۹۹.۹۹)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۰.۱۳) ۰.۳۵ (۳۷.۸) ۲۶۳.۵۹
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰.۵۱) ۰.۶۲ (۸۴.۳۱) ۸۶۲.۲۹
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۱.۲۸) (۳.۱۴) (۹۹.۱۱) (۱۰۰)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۸) (۲.۵) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۹)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۰.۷۴) ۰.۵۳ (۹۳.۴۷) ۵۹۷.۳۲
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۲.۰۸ ۴.۱۷ ۱۸۴,۳۳۶.۹۷ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰.۵ ۲.۵۸ ۵۰۷.۲۴ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۱.۹۲) (۳.۲۳) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۴۶) (۳.۷۷) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۱.۰۷) (۱.۷۱) (۹۸.۰۱) (۹۹.۸۱)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰