صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۴۷) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۸۸) (۱.۰۸) (۹۵.۹۹) (۹۸.۰۸)
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۹۶ ۲.۰۱ ۴,۱۶۴,۸۹۸.۲۳ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۹۹ ۲.۸۲ ۴,۶۶۲,۹۱۹.۰۸ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۷۲ ۲.۶۷ ۵۰,۱۰۹.۸ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۹۳ ۲۴,۴۸۴.۵ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۳.۹۵) (۳.۵۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۰.۳۳) ۱.۱۳ (۷۰) ۶,۰۳۴.۹۸
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۸۸ ۲.۹۳ ۳,۱۴۸,۶۸۲.۱۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲.۵۳ ۰.۹۷ ۹۰۲,۰۵۸.۵۶ ۳,۲۷۰.۴۱
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۱ ۳.۵۴ ۷,۲۴۵,۵۹۰.۹۱ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۴۱ ۰.۶۵ ۳۵۱.۲۲ ۹۶۵.۸۷
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۷۶ ۱.۴۱ ۵۸,۲۱۷.۶۹ ۱۶,۲۰۵.۳