صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۰۱ ۱۳۸۸/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۴۰۰۲ ۱۳۸۸/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴۰۰۳ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ ۴.۵۵ ۵.۴ ۱.۱۲E+۰۹ ۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲
۴۰۰۴ ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ ۱.۶۵ ۲.۷۸ ۳۸,۶۶۲.۳۲ ۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴
۴۰۰۵ ۱۳۸۸/۰۶/۰۲ ۰.۸۳ ۰.۷ ۱,۹۱۸.۴۳ ۱,۱۵۹.۰۴
۴۰۰۶ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ ۰.۵۹ ۰.۵۴ ۷۶۹.۰۳ ۶۰۹.۱۱
۴۰۰۷ ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ ۰.۶۷ ۰.۷۹ ۱,۰۲۵.۲۳ ۱,۶۸۳.۹۹
۴۰۰۸ ۱۳۸۸/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۴۰۰۹ ۱۳۸۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴۰۱۰ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۲۹ ۵۰۵.۲۲ ۱۸۳.۹۵
۴۰۱۱ ۱۳۸۸/۰۵/۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۶ ۲۷۵.۸۴ ۲۶۶.۵۹
۴۰۱۲ ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ ۰.۸۱ ۰.۷ ۱,۷۶۷.۱۸ ۱,۱۶۹.۸۱
۴۰۱۳ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ ۰.۸۲ ۰.۸ ۱,۸۵۳.۵۲ ۱,۷۵۸.۳۷
۴۰۱۴ ۱۳۸۸/۰۵/۲۴ ۰.۸۶ ۰.۵۶ ۲,۱۵۱.۵۸ ۶۵۹.۹۶
۴۰۱۵ ۱۳۸۸/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۴۰۱۶ ۱۳۸۸/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۴۰۱۷ ۱۳۸۸/۰۵/۲۱ ۰.۷۹ ۰.۵۴ ۱,۶۵۲.۰۲ ۶۱۰.۰۹
۴۰۱۸ ۱۳۸۸/۰۵/۲۰ ۰.۳۶ ۰.۲۵ ۲۶۸.۱۹ ۱۴۸.۰۱
۴۰۱۹ ۱۳۸۸/۰۵/۱۹ ۰.۷۴ ۰.۷ ۱,۳۵۸.۵۳ ۱,۱۷۰.۷۶
۴۰۲۰ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ ۰.۴۷ ۰ ۴۴۴.۴۶ ۰