صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۸۴ ۰.۱۱ ۱,۹۹۵.۳۴ ۴۸.۴
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۱۴) ۰.۲۴ (۳۹.۳۹) ۱۳۹.۷۳
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۸۴ ۱.۱۵ ۷۶,۵۲۴.۰۲ ۶,۴۰۹.۶۱
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۸۸ (۰.۰۱) ۲,۳۳۱.۰۸ (۵.۰۱)
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۲۹ ۱.۰۸ ۱۰,۸۴۹.۰۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۱ ۰.۹۷ ۵,۲۲۷.۳۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲.۰۲ ۱.۵۱ ۱۴۸,۷۵۸.۲۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳۲ ۱.۵۸ ۱۱,۹۵۱.۳۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۸۶ ۰.۵۳ ۲,۱۵۶.۰۲ ۵۹۹.۰۱
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۷۵ ۰.۱۹ ۱,۴۲۸.۴۷ ۱۰۲.۴۹
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۱.۲۵) ۰.۴۸ (۹۸.۹۸) ۴۷۰.۷۶
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۶۸ ۱.۳ ۱,۰۹۸.۵۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۳۲ ۱.۰۸ ۲۱۶.۲۶ ۴,۹۲۴.۳۱
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ ۰.۵۱ ۳۵۲.۷۶ ۵۴۵.۷۳