صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۵ ۰.۸۳ ۴,۴۷۸.۹۷ ۱,۹۴۶.۷
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۲۱ (۰.۷۷) ۱۱۶.۴۲ (۹۴.۰۷)
۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۵۴ (۰.۸۱) ۶۱۹.۲۱ (۹۴.۹۲)
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۱ ۲.۰۳ ۱۹۴,۲۱۲.۰۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۴۲) ۰.۲۶ (۷۸.۱۹) ۱۵۷.۴۹
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۶۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۵۵) ۰.۲۱ (۸۶.۵) ۱۱۸.۲۱
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۲) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۸۲) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۸) ۱.۲۸ (۲۴.۵۳) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۳۱ ۲.۸۸ ۴۲۱,۰۴۹.۴۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۶۳) (۰.۴۵) (۸۹.۹۴) (۸۰.۸۵)