صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴.۱۳ ۴.۰۹ ۲.۶E+۰۸ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۹۵ ۱.۸۲ ۱۱۷,۰۰۸.۳۳ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۳۱) (۰.۳۲) (۶۷.۷) (۶۸.۵۶)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳.۷۷ ۳.۷۲ ۷.۴۱E+۰۷ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱.۹۹ ۱.۳۴ ۱۳۴,۱۸۸.۳ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۸۴) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۲.۴) (۱.۵۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶۴)
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۱۶) ۰.۷ (۴۳.۵۱) ۱,۱۶۵.۴۲
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۸۵ ۲.۷۶ ۸۰,۲۸۳.۲۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۹۷) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۵۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷) ۰