صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲.۳۶ ۰.۶۵ ۴۹۷,۳۷۱.۷۳ ۹۵۷.۵
۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۸ ۰.۱۳ ۲۹۳.۴۶ ۵۹.۲۲
۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۲.۵) (۱.۴۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۵۷)
۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۲۹) (۰.۰۷) (۶۵.۸۲) (۲۱.۹۴)
۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۱۵) ۰.۱۴ (۴۲.۶۷) ۶۸.۴۹
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۴۲ ۰.۸۹ ۱۷,۱۶۴.۷ ۲,۴۵۷.۰۷
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱.۱۱ ۰.۳۸ ۵,۵۴۸.۲۹ ۲۹۸.۵
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۲) (۱) (۹۹.۴۶) (۹۷.۴۶)
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۷۲ ۰.۱۷ ۱,۲۹۶.۴۲ ۸۷.۳۲
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۹۶ ۰.۲۲ ۳,۱۷۳.۰۹ ۱۱۹.۴۸
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۵۱) (۱.۳۹) (۹۹.۶۱) (۹۹.۳۹)
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۸۶ ۳۱.۳۳
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۲) (۰.۳) (۸۹.۵۴) (۶۶.۶۹)
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰