صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۷۹ ۱.۵۴ ۶۵,۳۴۷.۴۷ ۲۶,۲۰۰.۴
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۳۵ ۰.۵۶ ۱۳,۰۳۵.۱۶ ۶۷۶.۵۳
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۴۳ ۰.۳۱ ۱۷,۴۷۶.۲۲ ۲۱۴.۳۶
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۶۴ ۱.۴۱ ۳۷,۵۷۶.۳۷ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۳.۳۲ ۱.۲۸ ۱۵,۰۳۵,۲۷۸.۳۴ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۶) (۰.۹۳) (۹۳.۹۲) (۹۶.۶۶)
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۱.۰۵) (۰.۲۲) (۹۷.۹۱) (۵۴.۵۷)
۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۷۷) ۰.۱۸ (۹۴.۰۸) ۹۱.۷۹
۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۳۳ ۲.۶۳ ۴۴۰,۸۴۰.۲۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۲۱ ۰.۸۹ ۱۱۴.۷۶ ۲,۴۵۹.۳۹
۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۲,۴۰۰.۲۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۱ ۴.۳۶ ۱۲۱,۵۴۴,۹۶۹.۰۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۷۶ ۴.۴ ۶۹,۹۶۰,۳۳۹.۷۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۵۷ ۱.۷ ۲۹,۳۰۲.۳۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۳ ۰