صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۳۵) (۱.۴) (۹۹.۳) (۹۹.۴۲)
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۶۸) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۲۹) (۰.۴۱) (۹۹.۱۳) (۷۷.۹۶)
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۹۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۲۶ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۲۷ ۱.۸۸ ۹,۹۹۹.۵۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۳۹ ۳۳.۲۷ ۳۱۴.۱۱
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۴۴ ۱.۵۷ ۱۸,۵۸۷.۱۶ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱.۰۱ ۰.۵۷ ۳,۸۸۸.۵ ۶۹۷.۸۷
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲.۰۱ ۱.۸۱ ۱۴۰,۵۲۹.۲۴ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۶۸ (۰.۳۲) ۱,۰۸۶.۳۳ (۶۹.۳۳)
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۱,۶۴۷.۱۶ ۱,۷۶۷.۹۸
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۱۳ ۰.۷۴ ۵۹.۱ ۱,۳۸۱.۶۹
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۱,۴۶۷.۰۸ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۳ ۱.۰۵ ۱۹۵.۲ ۴,۴۰۶.۷۳