صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۹۷ ۱.۲۱ ۱۲۴,۷۲۴.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۵ ۰.۸۳ ۴,۴۷۸.۹۷ ۱,۹۴۶.۷
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۲۱ (۰.۷۷) ۱۱۶.۴۲ (۹۴.۰۷)
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۵۴ (۰.۸۱) ۶۱۹.۲۱ (۹۴.۹۲)
۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۱ ۲.۰۳ ۱۹۴,۲۱۲.۰۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۴۲) ۰.۲۶ (۷۸.۱۹) ۱۵۷.۴۹
۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۶۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۵۵) ۰.۲۱ (۸۶.۵) ۱۱۸.۲۱
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۲) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۸۲) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۸) ۱.۲۸ (۲۴.۵۳) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۳۱ ۲.۸۸ ۴۲۱,۰۴۹.۴۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰