صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۳۷) ۰.۰۷ (۷۳.۷) ۳۰.۸۱
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۰۹ ۱.۳۱ ۵,۱۰۷.۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳.۱۱ ۲.۱ ۷,۱۶۱,۱۸۹.۴۵ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۸۷) (۰.۲۸) (۹۵.۹۴) (۶۴.۲۹)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲.۲۱ ۱.۴۵ ۲۹۲,۶۸۶.۹۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۱۷) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۸۹ ۱.۲۱ ۹۱,۶۹۰.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱.۵۲ ۰.۷۵ ۲۴,۵۷۹.۱۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۳) (۰.۱۶) (۳۸.۸۸) (۴۳.۹۲)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۳۸) ۰.۰۱ (۷۵.۲۷) ۲.۰۲
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۹ ۱.۶۷ ۲۲,۰۹۹.۹۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۸ ۲۹۴.۴۱ ۴۶۸.۳۴
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۲ (۵.۹) ۱۲۵.۶۴
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۰۶ ۶۱۷.۷۹ ۲۲.۷۱