صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۱) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۲۲ ۱ ۱۱۹.۱۶ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۶۹ ۱۵.۷ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۸۴ ۰.۱۱ ۱,۹۹۵.۳۴ ۴۸.۴
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۱۴) ۰.۲۴ (۳۹.۳۹) ۱۳۹.۷۳
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۸۴ ۱.۱۵ ۷۶,۵۲۴.۰۲ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۸۸ (۰.۰۱) ۲,۳۳۱.۰۸ (۵.۰۱)
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۲۹ ۱.۰۸ ۱۰,۸۴۹.۰۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۱ ۰.۹۷ ۵,۲۲۷.۳۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲.۰۲ ۱.۵۱ ۱۴۸,۷۵۸.۲۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳۲ ۱.۵۸ ۱۱,۹۵۱.۳۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۸۶ ۰.۵۳ ۲,۱۵۶.۰۲ ۵۹۹.۰۱
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۷۵ ۰.۱۹ ۱,۴۲۸.۴۷ ۱۰۲.۴۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۱.۲۵) ۰.۴۸ (۹۸.۹۸) ۴۷۰.۷۶
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۶۸ ۱.۳ ۱,۰۹۸.۵۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴