صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۶۳) (۰.۴۵) (۸۹.۹۴) (۸۰.۸۵)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۱) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۴۴) ۰.۲۲ (۸۰.۳۷) ۱۲۲.۲۵
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۶۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۳ ۰.۳۶ ۲۰۲.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۱۷) ۱.۴۲
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۵۳.۳۸ ۳۸۰.۰۶
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳۹ ۲.۰۳ ۵۵۷,۰۲۷.۷۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۷۴) (۰.۵۵) (۹۳.۲۵) (۸۶.۸۴)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۵۳ ۱.۷۹ ۲۴,۹۹۹.۷۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۷۱ ۱۴.۲۹ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۱۱) ۱۳۶.۴۲
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۴ ۳.۱ ۱,۳۵۱,۹۸۹.۴۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۶ ۱.۴۷ ۱,۱۶۰,۹۳۲.۷۱ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۷۸ ۱.۲۱ ۶۳,۵۵۲.۲ ۷,۸۳۱.۵۲