صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۴) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۹) (۱.۲۵) (۹۹.۹۱) (۹۹)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۶۳ ۱.۱۶ ۹۰۰.۹۶ ۶,۷۴۳.۷
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۷۵) (۰.۶۸) (۹۳.۵۸) (۹۱.۶۵)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۷ ۱.۵۱ ۱,۱۶۰.۶۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۱۳۰.۷۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۱,۰۵۱.۴۸ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۲۳ ۱.۵۲ ۸,۵۴۶.۴۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۲۹ ۱.۶۱ ۱۰,۶۲۶.۱۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۴.۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۴) (۱.۰۷) (۹۸.۴۵) (۹۸.۰۱)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۰.۶۶) ۰.۷ (۹۱.۱) ۱,۱۵۴.۱۸