صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱.۴۲ (۰.۱۴) ۱۷,۱۰۲.۰۹ (۳۹.۲۶)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۳) (۰.۴۶) (۹۳.۰۳) (۸۱.۵۶)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۳ ۰.۴۶ ۴,۰۷۴.۴۴ ۴۲۸.۲۸
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۹۵ ۰.۴۲ ۳,۰۵۱.۷۵ ۳۶۶.۸۵
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۷۷ ۰ ۱,۵۷۱.۶۴ ۱.۱۸
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۳ ۰.۶۱ ۲,۸۳۳.۵۵ ۸۲۷
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۶۸ ۰.۱۶ ۱,۰۸۵.۴۲ ۸۰.۷۶
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۱۹ ۰.۰۶ ۹۶.۴۵ ۲۶.۷
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۷۱ ۰.۰۲ ۱,۲۰۳.۱۸ ۷.۳۷
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۱۸) (۰.۲۳) (۴۸.۸۸) (۵۷.۳۲)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱.۱۷ ۰.۶۳ ۶,۸۷۳.۹۱ ۸۹۴.۴
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۶۱) (۰.۷) (۸۹.۳۷) (۹۲.۳۸)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۸۸ ۱.۳۶ ۲,۳۸۳.۶۱ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸ ۱.۳۱ ۱,۷۰۰.۸۵ ۱۱,۳۹۵.۱۷