صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱.۴۳ ۲.۵۳ ۱۷,۸۵۵.۱۴ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ (۰.۷۱) ۱.۷۸ (۹۲.۷۱) ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۲.۲۳ ۲.۳۸ ۳۱۷,۶۹۴.۱۸ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۴۵ ۲.۴۱ ۶۹۴,۶۵۱.۵۶ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۱.۸۴) (۰.۷۴) (۹۹.۸۹) (۹۳.۲۸)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۴,۷۳۶.۲۹ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴.۱۶ ۳.۶۳ ۲.۸۷E+۰۸ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۸ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲.۴۷ ۰.۳۷ ۷۴۳,۳۵۱.۱۷ ۲۸۲.۳
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۶۳ ۲.۴۶ ۴.۴۵E+۰۷ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۱۵ ۲.۱۶ ۸.۳۸E+۰۶ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۷ ۲.۴۸ ۵.۸۳E+۰۷ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۸ (۰.۸۳) ۱,۷۵۹.۲۷ (۹۵.۱۵)