صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۲) (۱) (۹۹.۴۶) (۹۷.۴۶)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۷۲ ۰.۱۷ ۱,۲۹۶.۴۲ ۸۷.۳۲
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۹۶ ۰.۲۲ ۳,۱۷۳.۰۹ ۱۱۹.۴۸
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۵۱) (۱.۳۹) (۹۹.۶۱) (۹۹.۳۹)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۸۶ ۳۱.۳۳
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۲) (۰.۳) (۸۹.۵۴) (۶۶.۶۹)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۹۷ ۱.۲۱ ۱۲۴,۷۲۴.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۵ ۰.۸۳ ۴,۴۷۸.۹۷ ۱,۹۴۶.۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۲۱ (۰.۷۷) ۱۱۶.۴۲ (۹۴.۰۷)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۵۴ (۰.۸۱) ۶۱۹.۲۱ (۹۴.۹۲)
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۱ ۲.۰۳ ۱۹۴,۲۱۲.۰۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹