صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۱۴) (۶۱.۸) (۴۰.۷)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۱۱) ۰.۲۱ (۳۳.۴۲) ۱۱۶.۷
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۶۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۱۱) (۵۳.۴۵) (۳۲.۶۵)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۴ ۱.۱۹ ۹۳۰.۷۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۲۳۲.۲۲ ۳۱۹.۷۴
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۵۹۰.۸۳ ۲۷۶.۹۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۰۱) (۰.۲۲) (۹۷.۵۶) (۵۴.۴۴)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۵۶ ۱.۱۴ ۶۵۶.۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۵۹۰.۷۵ ۳۴۲.۱۶
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۲۹) (۱.۴۱) (۶۵.۷۱) (۹۹.۴۳)
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۹ ۰.۲۷ ۵۰۲.۷۸ ۱۶۶.۶۸
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۰.۶۴ ۴۴۷.۲
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۶۴) (۰.۵۷) (۹۰.۵۱) (۸۷.۴۸)