صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۷۸ ۱.۹۶ ۱,۵۹۱.۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۳۷) ۰.۰۷ (۷۳.۷) ۳۰.۸۱
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۰۹ ۱.۳۱ ۵,۱۰۷.۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳.۱۱ ۲.۱ ۷,۱۶۱,۱۸۹.۴۵ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۸۷) (۰.۲۸) (۹۵.۹۴) (۶۴.۲۹)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲.۲۱ ۱.۴۵ ۲۹۲,۶۸۶.۹۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۱۷) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۸۹ ۱.۲۱ ۹۱,۶۹۰.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱.۵۲ ۰.۷۵ ۲۴,۵۷۹.۱۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۳) (۰.۱۶) (۳۸.۸۸) (۴۳.۹۲)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۳۸) ۰.۰۱ (۷۵.۲۷) ۲.۰۲
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۹ ۱.۶۷ ۲۲,۰۹۹.۹۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۸ ۲۹۴.۴۱ ۴۶۸.۳۴
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰