صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۲ (۵.۹) ۱۲۵.۶۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۰۶ ۶۱۷.۷۹ ۲۲.۷۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱.۴۲ (۰.۱۴) ۱۷,۱۰۲.۰۹ (۳۹.۲۶)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۳) (۰.۴۶) (۹۳.۰۳) (۸۱.۵۶)
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۳ ۰.۴۶ ۴,۰۷۴.۴۴ ۴۲۸.۲۸
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۹۵ ۰.۴۲ ۳,۰۵۱.۷۵ ۳۶۶.۸۵
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۷۷ ۰ ۱,۵۷۱.۶۴ ۱.۱۸
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۳ ۰.۶۱ ۲,۸۳۳.۵۵ ۸۲۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۶۸ ۰.۱۶ ۱,۰۸۵.۴۲ ۸۰.۷۶
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۱۹ ۰.۰۶ ۹۶.۴۵ ۲۶.۷
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۷۱ ۰.۰۲ ۱,۲۰۳.۱۸ ۷.۳۷
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۱۸) (۰.۲۳) (۴۸.۸۸) (۵۷.۳۲)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱.۱۷ ۰.۶۳ ۶,۸۷۳.۹۱ ۸۹۴.۴
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۶۱) (۰.۷) (۸۹.۳۷) (۹۲.۳۸)